Ochrana osobních údajů – Dotazník

I. UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI PIREUS

Poskytnutím osobních údajů vyplněním a odesláním formuláře v průběhu Webináře: „Lze se již dnes připravit na placené formy poradenství?“ na webových stránkách vysilani.dobryporadce.cz, který proběhne dne 18.11.2020, uděluji tímto dobrovolně souhlas společnosti Pireus s.r.o., IČO: 648 30 900, DIČ: CZ64830900, se sídlem Martinická 987/3, 197 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249184, jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Fara, kontaktní e-mail: info@pireus.cz (dále jen „společnost Pireus“), k tomu, aby na základě článku 6 odst. 1 písm. a) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), oprávněně zpracovávala mé jméno, příjmení, telefonní kontakt a e-mailovou adresu pro účely jejich zařazení do databáze společnosti Pireus a zasílání obchodních a/nebo marketingových sdělení. Mé jméno, příjmení, telefonní kontakt a e-mailová adresa mohou být za těmito účely zpracování společností Pireus zpracovávány po dobu tří (3) let od udělení tohoto souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužím. V případě, že tento svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolám, společnost Pireus je povinna vymazat anebo zničit výše uvedené osobní údaje v přiměřené lhůtě, nejpozději do jednoho (1) měsíce od odvolání souhlasu.

Udělený souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to zasláním dopisu na adresu sídla společnosti Pireus, zasláním e-mailové zprávy na shora uvedenou kontaktní elektronickou adresu společnosti Pireus, nebo „proklikem“ na odkaz v obchodním a/nebo marketingovém sdělení společnosti Pireus zaslaném na mou e-mailovou adresu. Odvoláním tohoto mého souhlasu pozbyde společnost Pireus oprávnění ke zpracování osobních údajů a obchodní a/nebo marketingová sdělení již nebude oprávněna na mou e-mailovou adresu zasílat.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Pireus, která může pověřit zpracováním osobních údajů za výše uvedenými účely zpracování, a zpřístupnit tak osobní údaje, zejména těmto zpracovatelům (společnost Pireus poskytne na požádání informace o konkrétních osobách, kterým byly osobní údaje předány ke zpracování):

 • Společnost ACTIVE 24, s.r.o., IČO: 251 15 804, se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 (poskytovatel datových úložišť a softwarových aplikací);
 • Společnost Google, Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Společnost Microsoft Corporation, se sídlem 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA;
 • Případně další poskytovatelé software, služeb a aplikací, které však v současné době společnost Pireus nevyužívá.

Jsem si vědom/a, že podle Nařízení mám vůči společnosti Pireus následující práva ze zpracování mých osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat tento souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • právo na opravu a výmaz osobních údajů;
 • právo na přenositelnost poskytnutých osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Podrobnější informace o zpracování mých osobních údajů mi budou poskytnuty na vyžádání prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané shora uvedené kontaktní osobě společnosti Pireus na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Prohlašuji, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti Pireus informovaně, svobodně, ničím nepodmíněně a dobrovolně.

II.    UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI ADVALO

Poskytnutím osobních údajů vyplněním a odesláním formuláře v průběhu Webináře: „Lze se již dnes připravit na placené formy poradenství?“ na webových stránkách vysilani.dobryporadce.cz , který proběhne dne 18.11.2020, uděluji tímto dobrovolně souhlas společnosti ADVALO s.r.o., IČO: 066 42 225, DIČ: CZ06642225, se sídlem Jeseniova 245/1, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 286091, jméno a příjmení kontaktní osoby: Marcela Pištorová, kontaktní e-mail: m.pistorova@advalo.cz (dále jen „společnost ADVALO“), k tomu, aby na základě článku 6 odst. 1 písm. a) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), oprávněně zpracovávala mé jméno, příjmení, telefonní kontakt a e-mailovou adresu pro účely jejich zařazení do databáze společnosti ADVALO a zasílání obchodních a/nebo marketingových sdělení. Mé jméno, příjmení, telefonní kontakt a e-mailová adresa mohou být za těmito účely zpracování společností ADVALO zpracovávány po dobu tří (3) let od udělení tohoto souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužím. V případě, že tento svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolám, společnost ADVALO je povinna vymazat anebo zničit výše uvedené osobní údaje v přiměřené lhůtě, nejpozději do jednoho (1) měsíce od odvolání souhlasu.

Udělený souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to zasláním dopisu na adresu sídla společnosti ADVALO, zasláním e-mailové zprávy na shora uvedenou kontaktní elektronickou adresu společnosti ADVALO, nebo „proklikem“ na odkaz v obchodním a/nebo marketingovém sdělení společnosti ADVALO zaslaném na mou e-mailovou adresu. Odvoláním tohoto mého souhlasu pozbyde společnost ADVALO oprávnění ke zpracování osobních údajů a obchodní a/nebo marketingová sdělení již nebude oprávněna na mou e-mailovou adresu zasílat.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností ADVALO, která může pověřit zpracováním osobních údajů za výše uvedenými účely zpracování, a zpřístupnit tak osobní údaje, zejména těmto zpracovatelům (společnost ADVALO poskytne na požádání informace o konkrétních osobách, kterým byly osobní údaje předány ke zpracování):

 • Společnost Google, Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Společnost Microsoft Corporation, se sídlem 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA;
 • Společnost Basecamp, se sídlem 30 N Racine Ave #200m, Chicago, IL 60643, USA;
 • Společnost Airtable, se sídlem 155 5th St. San Francisco, CA 94103, USA;
 • Případně další poskytovatelé software, služeb a aplikací, které však v současné době společnost ADVALO nevyužívá.

Jsem si vědom/a, že podle Nařízení mám vůči společnosti ADVALO následující práva ze zpracování mých osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat tento souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • právo na opravu a výmaz osobních údajů;
 • právo na přenositelnost poskytnutých osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Podrobnější informace o zpracování mých osobních údajů mi budou poskytnuty na vyžádání prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané shora uvedené kontaktní osobě společnosti ADVALO na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Prohlašuji, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti ADVALO informovaně, svobodně, ničím nepodmíněně a dobrovolně.